Οι προσφορές μας απευθύνονται στους χρήστες ουσιών, αλλά και σε άστεγους, η άτομα με κοινωνικές ανάγκες. Εκτός αυτού διαμορφώνουμε ένα πρόγραμμα γενικού, ψυχαγωγικού χαρακτήρα για όλες τις τάξεις και όλες τις ηλικίες.

Τι κάνουμε

Κατάστημα επικοινωνίας <<Οpen Door>>

Στον χώρο μας φιλοξενούμε και εξυπηρετούμε όλους τους ανθρώπους , δίχως ξεχωρισμούς, που μας πλησιάζουν και ψάχνουν μια βοήθεια. Σαν κοινωνικός οργανισμός παρέχουμε ως ένα βαθμό και υλικές βοήθειες όπως ένα απλό φάγητο , ρουχισμό και ντούζ.

Γενικά προσφέρουμε ένα μέρος όπου ο άνθρωπος μπορεί να ξαποστάνει, να βρεί ησυχία, να μιλήσει απο την καρδιά του για το ότι τον αποσχολεί, ήτε ευχάρηστο ήτε δυσάρεστο είναι. Εκεί θα βρεί ψυχολογική στήριξη και πνευματική καθοδήγηση , μέσω της γραφής και της προσευχής. Εμπειροι συνεργάτες συμπαραστέκονται και συνοδεύουν σε διάφορα ζητήματα, όπως ανασφάλειας, έλληψη προσανατολισμου, κ.α. η απλά δήνουν ένα θερμό αγκά-λιασμα χωρίς πολλά λόγια. Γι’αυτούς που θέλουν πραγματικά να αλλάξουν τις συνθήκες της ζωής τους και ειναι αποφασισμένοι γι’αυτό, θέλουμε να ενθαρρύνουμε ότι υπάρχει ο δρόμος της αποκατάστασης της ελευθερίας και της ευτυχίας, όσο βαριά και αν είναι η περίπτωση. Βίαιη συμπεριφορά, καταστροφηκότητα, τάσεις αναρχίας και αντικοινωνικής συμπεριφοράς , εθισμοί σε διάφορες ουσίες, συνήθως ναρκωτικών, η ότι άλλο θέμα, έχουν μία απάντηση και έναν δρόμο που βγάζει από το αδιέξοδο.

Η εργασία στον δρόμο

Eνα παλιό ρητό λέει ,<< αν δεν πάει το βουνό στον προφήτη, πάει ο προφήτης στο βουνό>>. Πραγματικά πολλές φορές οι άνθρωποι είναι τόσο μπλεγμένοι με τις περιστάσεις τους η και τον τρόπο ζωής τους, που γίνονται αμετακίνητη σαν βουνά. Οπότε πηγαίνουμε εμείς εκεί που βρίσκονται, ήτε είναι στις κατοικίες τους ήτε στα πάρκα που μοιράζουμε φαγητό σε άστεγους η χρήστες ουσιών.

Μεσοπρόθεσμα σχεδιάζουμε να στηρίξουμε ένα πρόγραμμα κινητής θεραπείας για απεξάρτηση από την χρήση ουσιών.
Μακροπρόθεσμα ψάχνουμε για ένα ακίνητο όπου θα μπορούσε να διεξαχθεί κλει-στή απεξάρτηση και προγράμματα αποκατάστασης για άτομα που κάνουν χρήση ναρκωτικών. Από την κοινωνική μας εργασία στους δρόμους και τα πάρκα, λαβαίνου-με αρκετές ερωτήσεις και προτροπές  για μια ανάλογη εγκατάσταση. 

Χρηστιανικό στέκι

Προσφέρουμε ένα χώρο επικοινωνίας και ψυχαγωγίας για όλες τις ηλικίες και για όλες τις κοινωνικές τάξεις και ομάδες. Μέσα σ’αυτό το περιβάλλον θέλουμε να αναπτύξουμε την μελέτη για την Αγία Γραφή και την ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων.

Ιδιαίτερα για τους νέους, θέλουμε να είναι κοντά μας και ανάμεσα μας , για να μας αναζωογονούν και εμείς να τους συνοδεύουμε και να τους συμβουλεύουμε σαν πιό έμπειροι. Αυτές είναι οι αρχές που έχουμε και μεταδίνουμε σε όλους τους τομείς, βασιζώμενες στις παραδοσιακές και στις βιβλικές αξίες εκτίμησης, υποστήριξης και αμοιβαίου σεβασμού.

Οίκος προσευχής

Σημαντικός πυρήνας της υπηρεσίας μας είναι η προσευχή. Από εκεί αντλούμε τις δυνατότητες και της λύσεις για τα διάφορα θέματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που έρχο-νται σε εμάς. Εκεί που σταματάνε οι ανθρώπινες δυνατότητες, εκεί αρχίζουν οι δυνατότητες του Θεού.

Προσευχόμαστε για προσωπικά θέματα που αφοράνε το άτομο, όπως και θέματα στο εθνικό η ακόμα και διεθνές επίπεδο, που αφοράνε σταδιακά όλο και μεγαλύτερες ομάδες.